Voorwaarden ziekenvervoer

Is ziekenvervoer opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering?

Het meeste ziekenvervoer is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering.

Het moet wel gaan om medisch noodzakelijk vervoer.

Soms betaalt u een eigen bijdrage.

Ziekenvervoer

Ziekenvervoer is het vervoer per:

  • ambulance;
  • auto (eigen vervoer of taxi);
  • openbaar vervoer.

In bijzondere gevallen kan het vervoer ook op een andere manier plaatsvinden, bijvoorbeeld per helikopter of boot.

Vergoeding ziekenvervoer per ambulance

Vervoer per ambulance wordt vergoed als u voor medische zorg naar een ziekenhuis, instelling of zorgverlener gebracht moet worden. Het vervoer terug naar huis wordt ook vergoed.

--------------------------------------------------------------------

Vergoeding ziekenvervoer per auto of openbaar vervoer (taxi)

Bij het gebruik van een (eigen) auto kunt u vanuit het basispakket een kilometervergoeding krijgen. U kunt deze kosten pas declareren nadat u de eigen bijdrage voor het ziekenvervoer heeft betaald. U krijgt de kosten voor het gebruik van de auto of openbaar vervoer alleen vanuit het basispakket vergoed als u:

  • in een instelling nierdialyses moet ondergaan;
  • oncologische behandelingen met chemotherapie of radiotherapie moet ondergaan; 
    zich uitsluitend per rolstoel kunt verplaatsen;
  • een zodanig beperkt gezichtsvermogen heeft dat u zich alleen met begeleiding kunt verplaatsen.

Voorwaarden hardheidsclausule

Als u niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kunt u toch in aanmerking komen voor een vergoeding. Dat kan zo zijn als u in verband met de behandeling van een langdurige ziekte of aandoening langdurig bent aangewezen op vervoer. Deze mogelijkheid staat bekend als de hardheidsclausule. U kunt bij uw zorgverzekeraar terecht voor meer informatie over de voorwaarden van de hardheidsclausule.

Eigen bijdrage en eigen risico bij ziekenvervoer

U betaalt geen eigen bijdrage voor ambulancevervoer. Voor ziekenvervoer per auto of openbaar vervoer betaalt u wel een eigen bijdrage. De vervoerskosten die u of een vervoerder declareert bij uw zorgverzekeraar tellen mee voor uw eigen risico.

Polisvoorwaarden

Controleer in uw polis welke voorwaarden gelden voor de vergoeding. Er kunnen aanvullende voorwaarden gelden.

taxivervoerapeldoorn@live.nl

Van
Naar
 
 

( van 1 t/m 4 personen )
( van 1 t/m 4 personen )
( van 5 t/m 8 personen )
( van 5 t/m 8 personen )

Om gebruik te maken van bovenstaande PRIJZEN dient u 24 uur van te voren reserveren !!!.